Timpul.md

Istorie 4 Octombrie 2011 | 05:23

„Fără prescripţie”: o analiză documentată a trecutului

Mai multe probe documentare privind impactul pe care regimul totalitar comunist l-a avut în ţările ex-sovietice şi, în special, în R. Moldova se regăsesc în cele 800 de pagini ale volumului „Fără prescripţie.

Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa”.

Lansat săptămâna trecută de Editura „Cartier”, în Colecţia Cartier Istoric, volumul coordonat de istoricii Sergiu Musteaţă şi Igor Caşu abordează fenomene precum deportările în masă, foametea, colectivizarea, represiunile politice sau cele religioase.

În prima parte a cărţii - „Experienţa ţărilor ex-socialiste în studierea şi condamnarea regimului comunist” -, cititorii vor afla despre acţiunile concrete întreprinse de ţările post-comuniste pentru a investiga crimele regimului totalitar comunist. Acest capitol cuprinde 16 studii ale experţilor din România, Estonia, Lituania, Cehia, Slovacia, Marea Britanie, SUA şi Bulgaria. Cel de-al doilea capitol - „Studierea regimului comunist în Moldova” - analizează în detalii anumite file ale regimului totalitar comunist, precum deportările din anii 1940-1941 şi 1944-1956, represiunile politice din 1937-1938, foametea din perioada 1946-1947, inegalităţile sociale şi represiunile împotriva religiei şi a bisericii.

Majoritatea studiilor reprezintă o parte din documentarea realizată pentru raportul Comisiei privind studierea şi aprecierea regimului totalitar comunist din R. Moldova, constituită de preşedintele interimar Mihai Ghimpu la 14 ianuarie 2010. „Evenimentele descrise nu ţin doar de perioada stalinistă, firul duce până la sfârşitul anilor 1980. Căci, deşi represiunile au avut o altă amploare, acestea au continuat până în ultimele zile ale URSS”, menţionează istoricul Sergiu Musteaţă. Ultimul eseu al volumului se referă la perioada postsovietică şi examinează modul în care guvernele de după 1990 ale R. Moldova au permis accesul la arhivele comunismului. Publicaţia - editată în peste 500 de exemplare, o parte din care vor fi donate instituţiilor de învăţământ şi bibliotecilor - e un produs al proiectului „Democraţie după totalitarism: lecţii învăţate în 20 de ani”, implementat de Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldova.

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus