Timpul.md

Sport 1 Septembrie 2014 | 07:08

Mica enciclopedie a sportului a apărut la Chişinău

Sub egida Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), recent a apărut volumul „SPORT. Mică enciclopedie”. Autorii cărţii sunt Nicolae Ambrosi, doctor, conferenţiar universitar, membru fondator al Comitetului Naţional Olimpic (CNO) al RM şi jurnalistul Pavel Brădescu. 

Recomandată pentru editare de Consiliul Ştiinţific al Institutului de Studii Enciclopedice al AŞM, lucrarea este prefaţată de Nicolae Juravschi, multiplu campion olimpic şi mondial, preşedintele CNO. Volumul conţine sute de nume ale unor mari atleţi ai lumii şi din spaţiul românesc, o multitudine de termeni şi genuri de sport şi readuce în memoria publicului mari performeri aproape daţi uitării din varii motive.


Nicolae Ambrosi

Importanţa apariţiei acestei cărţi constă şi în faptul că sportul, diversificându-se continuu, din antichitate până în prezent, a devenit depozitarul unei veritabile bănci. Noţiunile sunt plasate în lucrare în ordine alfabetică, ceea ce înlesneşte găsirea şi facilitează asimilarea lor. De cele mai multe ori, prezentarea probelor şi a unor aparate sportive este însoţită de fotografii, care întregesc caracterul instructiv şi documentar al lucrării. Autorii definesc termeni şi noţiuni din domeniile antrenamentului sportiv, sistemul competiţional, aparatură sportivă, cercetări ştiinţifice şi asistenţă medicală.

În lucrare sunt rezervate spaţii largi prezentării marilor personalităţi sportive ale RM. Sunt cei care prin înalta pregătire profesională, patriotism şi muncă tenace au contribuit la edificarea mişcării sportive din ţară şi la afirmarea acesteia pe plan internaţional. Sunt prezentate şi unele din personalităţile de prim- rang ale vieţii sportive internaţionale: campioni olimpici şi mondiali, antrenori de mare prestigiu, conducători de organizaţii sportive internaţionale şi naţionale, membri ai Comitetului Internaţional Olimpic, medici, specialişti. Aici se regăsesc şi nume de referinţă din România.Pavel Brădescu

La sfârşitul volumului, sunt ataşate cinci valoroase anexe, fapt care sporeşte valoarea documentară şi instructivă a enciclopediei. Este evidentă excelenta pregătire teoretică şi practică a autorilor. De remarcat şi excelenta ţinută grafică a lucrării, precum şi coperta sugestivă a acesteia.

„Sport. Mică enciclopedie” este o lucrare deosebit de valoroasă şi utilă, care contribuie în mod fericit la îmbogăţirea literaturii sportive din spaţiul limbii române. Este o realizare de mare prestigiu care face cinste mişcării sportive şi ştiinţei sportului din RM. Autorii au trudit enorm, reuşind, prin inteligenţă, profesionalism şi tenacitate să ofere lumii sportului o carte solidă adresată nu doar specialiştilor din domeniu, ci şi unui spectru larg de cititori interesaţi de valorile sportive şi olimpice.

Constantin MATACHE,
jurnalist sportiv, şef al Serviciului relaţii sportive internaţionale al Ministerul Tineretului şi Sportului al României (1990-2001), membru al Comitetului Olimpic Român (1987-1998)

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus