Timpul.md

Social 12 Septembrie 2015 | 12:59

Ministerul Culturii a introdus o nouă modalitate de aplicare la proiectele culturale şi editoriale

Proiectele culturale şi editoriale pentru anul 2016, finanţate de la buget, pot fi aplicate online.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de finanţare a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti, aprobat printr-o hotărîre de Guvern.

Proiectele culturale presupun finanţarea de la buget a unor festivaluri de muzică, teatru, cinematografice, literare, expoziţii, a tîrgurilor de carte, de artizanat, a revistelor literar-artistice şi a altor evenimente culturale cu impact social şi educaţional. În acelaşi timp, proiectele editoriale sînt organizate în cadrul Programului de editare a cărţii naţionale. Acesta din urmă are drept scop susţinerea autorilor autohtoni, care nu dispun de mijloace financiare proprii ca să-şi editeze o carte. Ofertele sînt prezentate de edituri, care semnează contracte cu autorii din R. Moldova.

În cadrul unei conferinţe de presă, care a avut loc astăzi la Chişinău, ministrul Culturii Monica Babuc a menţionat că noua modalitate de aplicare a proiectelor culturale va permite participanţilor să vizualizeze în mod operativ procesul depunerii şi acumulării dosarelor pentru concurs.

Totodată, a precizat Monica Babuc, modalitatea electronică de aplicare a dosarelor va contribui la creșterea calității acestora și la eliminarea oricăror suspiciuni legate de posibila depășire de către aplicanți a termenului limită. Regulamentul poate fi accesat pe pagina Web a Ministerului Culturii.

Potrivit sursei citate, în conformitate cu Regulamentul aprobat de Guvern la sfîrșitul lunii iulie curent, Ministerul Culturii a plasat pe site-ul său anunțul privind inițierea procesului de aplicare pentru concurs a proiectelor culturale ediția 2016. „Cu regret, asociațiile obștești pînă la momentul actual întîrzie să aplice proiectele culturale”, a constatat ministrul Culturii.

Data limită de prezentare a dosarelor la concurs a proiectelor culturale este 15 octombrie, iar a celor editoriale – 15 septembrie 2015. Concursul se va desfăşura pînă la data de 25 decembrie.

Proiectele culturale care vor fi finanțate de la buget în anul 2016, ca și în anii precedenți, sînt clasificate în opt categorii: Artă populară și muzeografie, Arta teatrală, Arte vizuale, Arta cinematografică, Arta muzicală, Literatură, Patrimoniu cultural și Cultura comunității.

Condițiile concursului ediția 2016 sînt similare cu cele aplicate pentru anul 2015. Pentru finanțarea proiectelor culturale sînt preconizate două mln de lei.

Pentru ediția 2015 au fost depuse 111 proiecte culturale din partea a 71 de asociații obștești. În anul curent, de finanțare bugetară beneficiază 62 de proiecte culturale promovate de 44 de asociații obștești/uniuni de creație. În acelaşi timp, în 2015 o comisie de experţi, din care fac parte reprezentanţi ai uniunilor de creaţie şi unul din partea ministerului, a selectat pentru a fi editate 88 de titluri de carte. Ofertele au fost prezentate din partea a 13 edituri.

Concursul proiectelor culturale şi editoriale, finanţate de la buget, este organizat de către ministerul de resort începînd cu anul 2010.

Sursa: Moldpres

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus