Timpul.md

Actualitate 11 Ianuarie 2017 | 17:16

Ministerul mediului a lansat o campanie de sensibilizare a publicului despre CITES

Ministerul Mediului de comun cu Serviciul Vamal a lansat o Campanie de sensibilizare a publicului larg despre importanța implementării cerințelor internaționale de import, export/re-export și tranzit a mărfurilor provenite din specii de floră și faună sălbatică, reglementate de Convenția privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), la care Republica Moldova este parte din anul 2002. În acest context, la punctele vamale vor fi afișate materiale informative ilustrative despre CITES. 

Este important să cunoască orice persoană fizică și juridică, care se deplasează peste hotarele Republicii Moldova, că există anumite reglementări internaționale în privința comercializării și transportării mărfurilor din speciile de animale și plante din flora și fauna sălbatică.
Astfel, pentru toate speciile din flora și fauna sălbatică este necesar de obținut de la Ministerul Mediului (în calitate de organ de gestiune CITES) un act permisiv, fie Permis/Certificat CITES sau Acord de Mediu pentru import/export animale sau plante sălbatice.


CITES este Convenţia privindcomerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, sau Convenția de la Washington din 1975.
Scopul său este să garanteze că nici o specie din flora sau fauna sălbatică nu face obiectul unei exploatări non-durabile, ca urmare a comerţului internaţional.
În prezent, CITES protejează, în diverse moduri, peste 30 000 de specii de animale şi plante, comercializate fie vii sau moarte, sub formă de părţi (piele sau fildeş, de exemplu) sau produse/derivate (cum ar fi medicamentele pe bază de animale sau plante). Ţările membre - părţi la CITES, acţionează împreună prin reglementarea comerţului cu speciile enumerate într-unul dintre cele trei anexe CITES.


Problemele internaţionale necesită soluţii internaţionale: întrucât comerţul cu animale şi plante sălbatice depăşeşte frontierele naţionale, eforturile de reglementare a acestui domeniu necesită o cooperare internaţională, în scopul protejării anumitor specii împotriva exploatării excesive. CITES este rodul unei astfel de colaborări. Textul convenţiei stabileşte cadrul juridic general pentru reglementarea comerţului internaţional. Toate statele-parte la CITES trebuie să pună în aplicare dispoziţiile Convenţiei. Ele sunt, de asemenea, obligate să adopte o legislaţie naţională care să permită confiscarea exemplarelor ilegale, aplicarea de sancţiuni pentru comerţul ilegal şi numirea unor autorităţi ştiinţifice şi organe de gestionare. 

Detaliile despre documentele permisive pentrumărfurile provenite din specii de floră și faună sălbatică, reglementate deConvenția privindcomerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), pot fi vizualizate aici.

Timpul.md

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus