Timpul.md

Actualitate 16 August 2017 | 11:42

Moldovenii fură apă la greu: Peste 700 de conectări ilegale

„Apă-Canal Chişinău” (ACC) depistează continuu cazuri de conectare ilegală la sistemul municipal de alimentare cu apă şi de canalizare. În primul semestru al anului au fost înregistrate 749 astfel de cazuri, dintre care 398 prezintă conectări neautorizate la reţelele publice, majoritatea fiind la reţelele de canalizare.

Fiecare caz este examinat minuţios în cadrul comisiei de profil a întreprinderii, cu stabilirea calculului respectiv al volumului de apă, după care este transmis Comisiei administrative de pe lângă Preturi, pentru stabilirea amenzilor respective.

Potrivit ACC, conectările neautorizate, spre exemplu, la reţeaua de apeduct „facilitează” procesul de alimentare cu apă a consumatorului pentru o perioadă de timp nedeterminată. Încălcarea admisă, ce prevede furtul de apă, este depistată ulterior de către angajaţii ACC în cadrul unor inspecţii ordinare a reţelelor, dar până atunci această acţiune prezintă pericol pentru întreg procesul de alimentare cu apă a consumatorilor.

În majoritatea cazurilor, procedurile de conectare ilegală sunt executate cu nerespectarea condiţiilor tehnice elementare. Deseori, e depistată lipsa armăturii de închidere/deschidere. Sunt neglijate normele tehnice de instalare a conductelor şi branşamentelor care pot provoca îngheţarea conductei în perioada rece a anului. Nu se respectă nici procedura de dezinfectare şi spălare a reţelelor, nu sunt prelevate probe pentru corespunderea cu normativele de calitate a apei potabile etc. În aceste cazuri sunt posibile situaţii de avariere la reţeaua de apeduct, precum şi înregistrarea unui nivel scăzut de presiune în reţea.

Furnizorul atenționează că, în caz de avarieri pe segmentul de apeduct, unde s-a purces la conectarea neautorizată, pentru executarea lucrărilor de remediere a avarierii pot fi deconectate de la serviciul de aprovizionare cu apă şi de canalizare nu doar câteva blocuri locative, ci străzi întregi, spre disconfortul a sute sau mii de consumatori. Aceleaşi racordări neautorizate la reţelele de canalizare pot duce la deversări necontrolate a volumului de ape uzate, ceea ce presupune o suprasolicitare în funcţionarea reţelelor şi staţiilor de pompare a apelor uzate.

Întru anticiparea acestor acţiuni ilegale, „Apă-Canal Chișinău” îndeamnă consumatorii să anunţe reprezentanţii ACC despre conectările neautorizate la reţelele publice de alimentare cu apă sau de canalizare, la telefonul de încredere: 022-256-980 sau pe adresa de e-mail: acc@acc.md 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus