Timpul.md

Actualitate 16 Iulie 2014 | 10:44

Pe 21 iulie se dă startul pentru admiterea la facultate

Admiterea în instituţiile de învăţământ superior va începe la 21 iulie şi va dura până la 31 august. În sesiunea 2014, admiterea se va realiza la 175 de specialităţi Ciclul I (licenţă) şi la circa 500 de specialităţi Ciclul II (masterat).

Sesiunea de admitere se va desfăşura în 30 de instituţii de învăţământ superior: 19 de stat şi 11 private, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă a Ministerului Educaţiei.

Planul de înmatriculare în universităţi Ciclul I (licenţă) prevede 19,5 mii de locuri, inclusiv 6,4 mii cu finanţare bugetară. Pentru Ciclul II (masterat) au fost alocate 8,6 mii de locuri, din care 3,5 mii cu finanţare bugetară.

Pentru absolvenţii liceelor şi şcolilor din raioanele de est ale ţării şi din municipiul Bender sunt preconizate 483 de locuri cu finanţare bugetară. În acelaşi timp, alte 325 de locuri cu finanţare bugetară (Ciclurile I şi II) sunt acordate studenţilor străini, în baza protocoalelor de colaborare bilaterală în domeniul învăţământului.

La concursul de admitere în universităţi pot participa persoanele care deţin diplomă de bacalaureat, diplomă de studii medii de specialitate sau alt act echivalent. În anul curent, 90% din numărul total de locuri în universităţi va fi acordat pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat, celelalte 10% vor fi repartizate deţinătorilor diplomelor de studii medii de specialitate.

Pentru anumite categorii de candidaţi (copii orfani, copii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, copii ai căror ambii părinţi sunt invalizi etc.) se oferă 15% din numărul total de locuri. Grupele cu instruire în limba rusă se vor forma în funcţie de solicitări şi specialităţi.

În următorul an de studii, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, pentru Ciclul I (licenţă) sunt propuse trei specialităţi noi: Tehnologia comunicării în domeniul info-documentelor; Servicii informaţionale şi socioculturale şi Chimie biofarmaceutică.

Şi în acest an candidaţii vor putea participa la concursul de admitere concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe universităţi. Ei pot fi înmatriculaţi la o singură specialitate din cadrul unei singure instituţii de învăţământ superior.

sursa: ipn.md


Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus