Timpul.md

Social 30 Mai 2012 | 05:29

Reguli noi la admiterea în universităţi

Începând cu sesiunea 2012, universităţile îşi vor stabili de sine stătător metodologia pentru concursul de admitere. 

O altă noutate constă în faptul că un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, pentru fiecare din cele două cicluri de studii universitare. Aceste modificări ale regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii superioare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior din RM au fost aprobate în cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Ministerului Educaţiei.
 
Potrivit regulamentului, începând cu acest an, admiterea în învăţământul superior de stat şi privat se va efectua în baza metodologiei proprii de concurs, stabilită de fiecare universitate în parte. Acestea vor fi aprobate prin decizia Senatului instituţiei de învăţământ superior. Iar metodologia de concurs aprobată (examene, formule de concurs, probe de aptitudini etc.) se va face publică la sediul instituţiei de învăţământ superior şi pe pagina web, cu cel puţin 45 de zile înainte de demararea concursului de admitere.

În anul curent se menţine cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară pentru anumite categorii defavorizate de candidaţi. Candidaţii vor depune cererile de participare la concursul de admitere în perioada 16-31 iulie 2012; rezultatele admiterii vor fi anunţate până la 3 august 2012. Concursul repetat pentru locurile neacoperite se va desfăşura în perioada 4-8 august 2012, iar rezultatele concursului repetat vor fi anunţate până la 10 august 2012.

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus