Timpul.md

Ultima oră 7 Octombrie 2014 | 10:14

Salariu mediu din România a ajuns la peste 7000 lei MDL

Salariul mediu net din luna august a fost cu 36 de lei (RON) mai mic decât cel din iulie, ajungând la 1683 de lei (circa 7000 lei MDL), dar rămâne în creştere faţă de august 2013 cu circa 5%, se arată într-un comunicat transmis marţi de Statistică.

Cele mai mari salarii au fost înregistrate în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (4484 lei (RON)), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (996 lei).

Statistică pune scăderea salarială din august faţă de iulie 2014 pe seama unor prime acordate în iulie, pe nerealizările de producţie sau pe încasările mai mici (funcţie de contracte ori că urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale).  

Comparativ cu luna august a anului precedent, salriile nete au crescut cu 4,9%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioada a anului precedent a fost de 104,0%.

În luna august 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic faţă de luna iulie 2014.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

cu 13,0% în fabricarea produselor farmaceutice de baza şi a preparatelor farmaceutice, respectiv cu 11,3% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;

între 6,0% şi 8,0% în fabricarea produselor textile, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), extracţia minereurilor metalifere, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

între 5,0% şi 6,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).
Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime, sume din profitul net şi din alte fonduri, realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost influenţate în unele activităţi economice şi de disponibilizările de salariaţi cu câştiguri salariale mici.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

cu 11,7% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;

între 7,5% şi 8,0% în fabricarea produselor din tutun, alte activităţi extractive;

între 3,5% şi 5,0% în activităţi de editare, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi de servicii anexe extracţiei.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: învăţământ (-3,2%) că urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare, administraţie publică (-0,8%). În sănătate şi asistenţă socială s-a înregistrat o uşoară creştere a câştigului salarial mediu net (0,5%).

Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2014 eşantionul cuprinde 22.500 unităţi economico-sociale. Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 91,41% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Sursa: hotnews.ro

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus