Timpul.md

Actualitate 26 Septembrie 2017 | 05:55

Sărbători religioase 26 septembrie 2017: Sfântul Domnitor Neagoe Basarab; Sfântul Ioan Evanghelistul

Sfântul Neagoe Basarab este pomenit pe 26 septembrie.

Canonizarea să a fost hotărâtă în şedinţa de lucru a Sfântului Sfântului Sinod din 8-9 iulie 2008, alături de cea a Sfântului Ierarh Iachint de Vicina şi a Sfântului Dionisie Exiguul. Proclamarea solemnă a canonizării a avut loc la Bucureşti, de praznicul Sfântului Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, pe 26 octombrie.

Sfântul Neagoe Basarab a fost domn al Ţării Româneşti între anii 1512 şi 152. A fost înmormântat în gropnita domnească de la Curtea de Argeş, ctitoria să, iar pe piatră de mormânt stă scris: "A răposat robul lui Dumnezeu Io Neagoe Voievod şi Domn a toată Ţară Românească şi a părţilor dunărene, în luna lui Septembrie 15 zile, anul 7029 (1521), crugul soarelui 26, crugul lunii 15, temelia 18. A domnit 9 ani şi jumătate. Şi rog pe cei ce Dumnezeu îi va îngădui să vie după noi, să păzească adăpostul acesta mic şi lăcaşul oaselor mele, că să fie nestricat“.

Conicarul Gavriil Protul, în "Viaţă Sfântului Nifon", patriarhul Constantinopolului, spune despre Sfântul Neagoe Basarab: "Ce vom spune despre lucrurile şi mănăstirile pe care le-au miluit?... Şi în toate laturile de la Răsărit până la Apus şi de la Amiază-zi până la Amiază-noapte, toate sfintele biserici le hrănea şi cu multă milă pretutindeni da. Şi nu numai creştinilor fu bun, ci şi păgânilor, şi fu tuturor tată milostiv, asemănându-se Domnului ceresc, care străluceşte soarele Sau şi ploaia şi peste cei buni, şi peste cei răi, cum arată Sfânta Evanghelie". Tot din această lucrare, aflăm că Neagoe l-a avut profesor şi duhovnic pe Sfântul Nifon: "Iar fericitul Nifon îl întărea în învăţăturile sale".

A făcut donaţii mănăstirilor ortodoxe din Muntele Athos, Muntele Sinai, Ierusalim, Ţară Românească. A fost ctitor al multor biserici din ţară şi autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii româneşti, "Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul sau Teodosie", lucrare cu un conţinut moral-creştin.

Citeşte mai multe informaţii despre Sfântul Neagoe Basarab

Troparul Sfântului Neagoe Basarab

Domnitor preaînţelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de locaşuri sfinte, prieten al Sfinţilor Părinţi, învăţător luminat de Duhul Sfânt şi mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Tot în această zi facem pomenirea:
- Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - Sfântul Ioan, Evanghelistul şi Teologul, a fost unul dintre cei doisprezece Sfinţi Apostoli chemaţi mai întâi de Iisus Hristos. El este cunoscut mai ales pentru scrierile sale canonice nou-testamentare: Evanghelia, trei Epistole şi Apocalipsa.

Citeşte mai multe informaţii despre Sfântul Ioan Evanghelistul

Tot în această zi facem pomenirea:

- Sfintei Mucenite Hira şi a dreptului Ghedeon.

Potrivit Sinaxarului Sfinţilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxă, tot astăzi facem pomenirea:
Prăznuirea sosirii Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Iviru -Athos în Georgia (1989);
Sfântul Ier. EUSEBIU, episcop şi papa al Romei (+310);
Sfântul Ier. EUSEBIU, episcop de Bologna, mărturisitor al credinţei ortodoxe în faţă arianismului (+400);
Sfântul Cuv. MEUGANT (sau MORGAN), pustnic din Ţară Galilor (Anglia, sec. VI);
Sfântul Ier. VIGIL, episcop de Brescia (Italia, sec. VI);
Sfântul AMANTIE, preot din Umbria (Italia, sec. VII);
Sfântul Cuv. COLMAN Elo, nepotul Sfântului Columbă (Irlanda, cea +610)
Sfântul Cuv. NIL de Rossano, stareţ al Mănăstirii Sf. Adrian din Calabria (Sicilia, +1005);
Sfântul Cuv. ŞTEFAN de Rossano (Sicilia, sec. XI);
Sfântul Cuv. EFREM, făcător de minuni şi egumen la Perekom (Rusia, +1492)
Sfinţii Sf. Noi Mucenici ATANASIE (Dokukin), ALEXANDRU şi DIMITRIE preoţii, IOAN şi MCOLAE mirenii (Rusia, +1937);
Sfântul Sf. Nou Mc. VLADIMIR (Viatski) preot (Rusia, +1939);
Sfântul Ier. TIHON (Belavin), patriarhul Moscovei şi a toată Rusia (+1925); canonizarea să în 1989;
Sfântul Mc. ARTEMIDOR;
Sfântul SENATOR, cinstit la Albano (Italia);
Sfintele 5 (cinci) Mucenite fecioare tăiate cu sabia de tatăl lor.

Mâine, prăznuim pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti.

Sursă: CrestinOrtodox.ro

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus