Timpul.md

Actualitate 1 Februarie 2017 | 07:00

Scrisoare deschisă adresată dlui Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova

Stimate domnule prim-ministru, Chestiunea cu care ne adresăm este determinată de faptul că proiectul noului Cabinet de Miniştri, pus în dezbatere publică, prevede lichidarea Ministerului Mediului ca autoritate autonomă şi fuzionarea acestuia cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, care nu este susţinut de societatea civilă de mediu şi nici de colaboratorii Ministerului Mediului, de alte personalităţi din domeniul protecţiei mediului.

 Astăzi, ca niciodată, avem nevoie de un Minister al Mediului legal din mai multe considerente. Cu această ocazie, amintim tuturor celor care doresc cu orice preţ lichidarea acestui minister, că mediul ne asigură condiţiile necesare vieţii şi depinde de noi dacă dorim să folosim elementele esenţiale ale mediului (apa, aerul, solul) cât mai util sau, dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre, putem proceda contra voinţei societăţii. Nu trebuie să uităm că poluarea mediului în ţară se agravează pe zi ce trece şi se pare că Guvernul nu acordă interesul necesar acestui proces nociv. Propunerea de lichidare vine de la unele persoane oficiale, care consideră că putem activa şi fără un asemenea minister, care este considerat un minister doar al specialiştilor şi al ONG-urilor de mediu, o viziune atât eronată, cât şi gravă.

Menţionăm că ocrotirea planetei este o problemă mondială şi tocmai de aceea, fiecare om, iar, în cazul de faţă, fiecare membru al Guvernului trebuie să-şi asume această responsabilitate, care va fi viitorul acestei ţări în domeniul protecţiei mediului. Reieşind din multitudinea de probleme, privind securitatea ecologică a ţării, Ministerul Mediului nu poate fi considerat ca o anexă a unui minister poluator al mediului, lichidarea va duce neapărat la discreditarea politicilor de mediu la nivel internaţional şi naţional.

Astăzi, subdiviziunile din cadrul Ministerului Mediului, precum şi reprezentanții acestora se află în faţa unei mari provocări, poate cea mai mare din istoria acestei autorităţi publice centrale. Procesul privește lichidarea Ministerului Mediului şi fuzionarea acestuia cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. După cum se planifică de către Guvern, ar fi o mare greşeală pe care o vor comite guvernanţii în această reformă administrativă a aparatului central al Guvernului. Dacă dorim un mediu curat şi o populaţie sănătoasă, trebuie să ne întoarcem cu toţii spre natură, spre ecologizarea ţării şi să nu distrugem ce s-a făcut cu greu până acum printr-o hotărâre provizorie.

Acest plan de lichidare a Ministerului Mediului a început de câţiva ani buni. În acest moment, el poate fi terminat pozitiv în favoarea unora şi în detrimentul altora, care îşi iubesc natura şi vor schimbări spre bine. Astăzi, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare nu dispune de un patrimoniu public naţional ca pe vremuri. El s-a transformat într-un angajator al întreprinderilor şi fermierilor din ţară, care prezintă surse masive de poluare a factorilor de mediu. În această situaţie s-ar putea oare de integrat autorităţile respective în cadrul aceluiaşi minister?

Or, o astfel de fuzionare prin lichidarea Ministerului Mediului prezintă o hotărâre fundamentală de perspectivă, la nivel de conştiinţă? Este doar una care presupune o gândire greşită fără nicio perspectivă, cheltuirea unui capital considerabil de energie, timp şi bani, pierderi de specialişti în domeniu etc. În acest caz cred că este nevoie de mai multă cultură şi abordare europeană în societatea moldovenească, subliniind faptul că ar trebui să existe mai multă atenţie faţă de mediu, de problemele cu care se confruntă societatea în acest domeniu.
Credem că propunerea Guvernului privind fuzionarea Ministerului Mediului cu Ministerul Agriculturii nu este binevenită şi creează o instabilitate, mai ales, la etapa actuală când se duc lucrările de implementare a Acordului de Asociere la UE. Ar trebui probabil ca astfel

Cabinetul de Miniştri, în comun cu societatea civilă din domeniul mediului, să se aşeze la masa rotundă şi să discute această temă prin consultări şi de pus punct pe restructurarea acestui minister. Da, este necesar de a reduce numărul ministerelor. Suntem de acord, dar să se studieze foarte atent care pot fi consecinţele după lichidarea unora din ministere.
Subiectul adresării rămâne deschis şi sperăm că dl Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova, va studia problema în cauză, situaţia reală care s-a creat în domeniul protecţiei mediului şi sarcinile care stau în faţa ecologiştilor în următorii ani conform prevederilor Directivelor UE în domeniul mediului.

Reieşind din cele menţionate mai sus, solicităm Guvernului Republicii Moldova să ia în considerare propunerea societăţii civile de a păstra Ministerul Mediului în actuala formulă cu restructurările interne propuse de minister.
În numele Asociaţiei pentru Valorificarea Deşeurilor, agenţilor colectori de deşeuri, ecologiştilor voluntari de mediu, semnează Alexandru Golic, directorul Revistei „Managementul Deşeurilor”.

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus