Timpul.md

Actualitate 15 Aprilie 2016 | 07:11

Scrisoare deschisă adresată Parlamentului

Domnilor deputați și membri ai Guvernului,

În septembrie 2015 editorii surselor de informare în masă tradiționale și difuzorii s-au adresat la Domniile Voastre cu o scrisoare deschisă în care se solicită elaborarea transparentă și participativă a unei strategii de lungă durată privind dezvoltarea presei periodice, inclusiv a difuzării acesteia la nivel național și local, conform bunelor practici europene.

Rețeaua de distribuție „Moldpresa" comercializează anual 4.625 mln exemplare de ediții periodice și 442 mii de cărți.
Și la moment ne vedem impuși de a solicita unele masuri urgente, fără de care va fi afectată grav rețeaua de difuzare și drept consecință activitatea editurilor și dreptul cetățenilor de a fi informați.

Vă aducem la cunoștință, că pentru satisfacerea cerinței cetățenilor la informație este necesar un punct de difuzare a presei la un anumit număr de locuitori. În SUA acest indice este de 1600, în Marea Britanie - 1100, în Germania - 696. În medie, în Europa un punct de distribuție a presei revine unui număr de 1000 de persoane. În Moldova acest indice nu e respectat nici în Chișinău.

În același timp nici o rețea de distribuție nu poate exista numai din comercializarea edițiilor periodice. Conștientizând faptul, că presa este un produs cu un puternic impact social, guvernele susțin rețelele de distribuție fiecare în felul lor. În Franța fiecare chioșc primește subvenții în valoare de 4000€ pe an, în Cehia - tarabele de comercializare a presei sunt autorizate să vândă alcool, în Polonia - să vândă medicamente, în Italia produse din tutun etc.

Rețeaua „Moldpresa”, ca și restul rețelelor, nu poate exista fără mărfuri suplimentare, inclusiv produsele din tutun.

Mult stimați membri ai Guvernului!
Vă aducem la cunoștință că în Hotărârea Guvernului 931 din 8 decembrie 2011 „Cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul”, și anume, în Anexa nr. 2, a fost comisă o eroare la definirea noțiunii de „comerț ambulant”.
Ca rezultat al acestei erori, toate gheretele de comercializare a presei periodice cad sub incidența Legii nr. 278 din 14.12.2007 „Privind controlul tutunului” și ca urmare vor fi lipsite de dreptul de a comercializa produse din tutun.

Distribuirea doar a presei periodice nu este o afacere rentabilă în destulă măsură pentru a asigura activitatea unui agent economic. Acest lucru este menționat și de ÎS „Poșta Moldovei”. Dacă această eroare nu va fi înlăturată în cel mai scurt timp, întreprinderea va fi nevoită să inițieze procesul de închidere a punctelor de difuzare, pentru început, în centrele raionale, apoi și în Capitală. Acest fapt poate avea consecințe grave, până la închiderea unor redacții de ziare care nu vor putea exista fără rețea de difuzare și la afectarea aspectului RM pe plan internațional.

Pentru a evita aceste consecințe, vă solicităm modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011 pentru a introduce la capitolul 1 după noțiunea „magazin”, noțiunile „unitate comercială staționare provizorie” și „comerț ambulant”.

Mult stimați membri ai Parlamentului RM!
La 17.07.2015 au fost introduse modificări în legea 278-XVI privind controlul tutunului care prevăd în articolul 25, alineatul 6, interzicerea comercializării produselor din tutun prin rețeaua de comerț ambulant precum și în unitățile cu suprafața comercială mai mică de 20 m² care sunt amplasate la o distanță de cel puțin 200 m de la instituțiile de învățământ și cele medico-sanitare.
Cu ce se deosebește articolul din tutun din o unitate comercială cu suprafața mai mică de 20 m² cu același produs din unitatea comercială cu o suprafață mai mare?

Solicităm condiții egale pentru toți agenții economici.
Conștientizând necesitatea combaterii fumatului, propunem modificarea alineatului 6 a art. 25 în următoarea redacție: „Toate unitățile ce comercializează produse din tutun și produse conexe, amplasate la o distanță de cel puțin 200 m de la instituțiile medico-sanitare, prevederile alin. (5) art. 25 se aplică din momentul expirării autorizațiilor de funcționare a unităților comerciale”.
Sperăm că vom fi auziți și așa un produs cu impact social cum este presa periodică, nu va începe să dispară din accesul cetățenilor RM.

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus