Timpul.md

Actualitate 16 Septembrie 2017 | 06:08

A fost blestemat de mama sa. Sfârşitul lui a fost terifiant. Medicul a explicat tot

Totul a început odată cu internarea lui Finis Ernest într-un spital din oraşul Oklahoma.

Omul suferea de o criză foarte severă de astm. Pus pe picioare, el se întoarce acasă la scurt timp după internare. Dar, şase luni mai târziu, este din nou spitalizat, căci acum are nişte convulsii puternice. Medicii care nu diag­nos­ti­cau nimic suspect l-au externat şi l-au trimis înapoi aca­­să, aparent restabilit. Peste două zile, este în pra­gul asfixiei şi se întoarce la spital pe targă, incapabil să-şi recapete res­piraţia. E ajutat încă o dată de me­dici, dar cade repede într-o adâncă depresie ner­voa­să.

Mai mult decât intrigat de sta­rea ciclotimică a acestui bolnav, unul dintre medicii spitalului, doc­torul James Mathis, va încerca să afle mai multe. În timpul unei lungi discuţii cu pacientul său, Mathis descoperă că aceste crize violente se pro­duc sis­tematic după vizitele făcute de aces­ta ma­mei sale. Decide atunci ca, o perioadă de timp, să-i interzică bol­­navului ori­ce fel de vizită la ma­ma lui. Ernest nu-l va as­culta pe me­dic. La puţin timp după ce părăseşte spi­talul, îşi revede bă­trâna ma­mă, după care devine victima unei cri­ze ne­aştep­tate de apo­plexie. Peste nici o ju­mătate de oră, era mort, scrie formula-as.ro.

Ferm hotărât să lă­murească moartea mis­terioasă a pacien­tului său, doctorul Mathis a început să se intereseze de trecutul lui Ernest. Des­coperă, astfel, că ră­măsese de­vreme orfan de tată, intrând sub au­toritatea neier­tătoare a mamei sale, care se va amesteca atât în viaţa personală a fiului ei, cât şi în viaţa lui profe­sio­nală, obli­gându-l să îm­partă pe din două cu ea pro­prietatea unui restaurant. Afacerea mergea destul de bine, dar într-o bună zi, Ernest se hotărăşte să-şi vân­dă pro­priile acţiuni. Fu­rioasă, mama lui proferează ame­nin­ţări: "Dacă vinzi", a avertizat ea, "ţi se vor întâmpla lucruri groaznice". La mai puţin de două zile după discuţie, Ernest face prima criză de astm. Cu toate astea, se hotărăşte să încheie vânzarea. Rapid, să­nă­ta­tea i se şubrezeşte, până ce este internat în spital. I se con­fesează doctorului Mathis, mărtu­risindu-i că per­plexi­tatea medicilor în faţa cazului său îl face să creadă că mama lui este dotată cu o "putere magică" teribil de eficace.

În cursul anchetei sale, doctorul Mathis a aflat că Ernest îşi vizitase pentru ultima oară mama pentru a o anunţa că banii obţinuţi din vânzarea restaurantului îi va investi într-o nouă afacere. Reiterându-şi bles­te­mele, bătrâna îl dăduse afară din casă. În mai puţin de o oră, Ernest murea.

Cum se interpretează medical ciudatul deces al lui Ernest? Doctorul Mathis n-a ezitat să dea un răs­puns cel puţin neaşteptat: după opinia sa, era "o ver­siune sofisticată a unei morţi voodoo".

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus