Timpul.md

Actualitate 9 Decembrie 2016 | 14:52

Lege nouă a contabilităţii

O nouă lege racordată la cerinţele europene în domeniul contabilităţii şi raportării financiare a fost elaborată de Ministerul Finanţelor. Proiectul este propus pentru consultări publice.

Pentru că instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile variază ca mărime, autorul propune o clasificare a entităţilor respective în funcţie de trei criterii: totalul activelor, veniturile din vânzări şi numărul mediu de salariaţi în perioada de gestiune.

Astfel, entităţi micro vor fi considerate cele care dispun de active în sumă de până la 5,5 mln lei, au înregistrat vânzări de până la 11,2 mln lei şi au un număr mediu de zece salariaţi. Pentru entităţile mici cifrele sunt următoarele: 63,5 mln lei pentru active, 127,2 mln lei pentru vânzări şi 50 de angajaţi. Iar entităţile mijlocii trebuie să dispună de active în sumă de 318 mln lei, să înregistreze venituri din vânzări în mărime de 636 mln lei şi să aibă 250 de angajaţi. Entitate mare va fi considerată aceea care, la data raportării, depăşeşte limitele a cel puţin două criterii stabilite pentru entităţile mijlocii.

În proiect sunt stabilite şi criteriile pentru grupurile de entităţi, alcătuite din entitate mamă şi entităţi fiice: grupuri mici, mijlocii şi mari. Un detaliu care merită să fie reţinut este că o entitate sau un grup de entităţi poate trece dintr-o categorie în alta dacă la data raportării depăşeşte sau încetează să mai depăşească limitele a două criterii dintre cele nominalizate pentru ultimele două perioade de gestiune.

În funcţie de mărime, entităţile vor ţine contabilitatea în partidă dublă şi vor întocmi rapoarte privind situaţia financiară – prescurtate ( întreprinderile micro), simplificate şi complete. Ideea acceptată la nivel european şi transpusă în acest proiect de lege este ca povara administrativă impusă de ţinerea contabilităţii, de dezvăluirea informaţiilor privind situaţiile financiare ale entităţilor să fie proporţională cu mărimea acestora.

Proiectul noii legi formulează cerinţe privind documentele primare şi registrele contabile, privind responsabilităţile persoanelor la evidenţa contabilă, modalităţile de raportare financiară a conducătorilor entităţilor.

Proiectul prevede instituirea Consiliului de Contabilitate şi Raportare Financiară în subordinea Ministerului Finanţelor. Acesta va fi format din reprezentanţi ai MF, BNM, CNPF, ai mediului academic şi de afaceri. Misiunea principală a acestuia va fi de a acumula propunerile privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea contabilităţii şi raportării financiare.

Prevederile legii vor fi aplicate asupra persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, asupra organizaţiilor şi instituţiilor, cu excepţia celor finanţate de la buget, asupra reprezentanţelor permanente şi filialelor entităţilor nerezidente, asupra organizaţiilor necomerciale, persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă, cu excepţia deţinătorilor de patentă, asupra persoanelor care desfăşoară activitate profesională, autorităţilor publice şi instituţiilor aflate la autogestiune.

Proiectul urmează să obţină aprobarea Guvernului şi votul Parlamentului. Aplicare prevederilor legii se propune din 1 ianuarie 2018.

 IPN

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus