Timpul.md

Economie 1 Decembrie 2016 | 15:43

Modificări în bugetul pentru 2016

Bugetul de stat pentru anul 2016 se prevede a fi majorat cu 328 de milioane de lei, atât pe partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, fără să fie modificat deficitul bugetar (4,1 mlrd lei).

Necesitatea operării modificărilor este dictată de ajustarea indicatorilor bugetari, reieşind din evoluţia încasărilor la buget, majorarea transferurilor de la bugetul de stat către BASS pentru acoperirea deficitului în legătură cu reducerea încasărilor de venituri proprii comparativ cu cele aprobate iniţial. Totodată, modificările sunt necesare pentru realizarea plăţii ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului, precum şi pentru asigurarea transferurilor cu destinaţie generală pentru bugetele locale.

Potrivit Ministerului Finanţelor, veniturile bugetului de stat vor creşte în special pe baza încasărilor de TVA şi altor taxe percepute de Serviciul Vamal de la operaţiunile de comerţ exterior.

De notat, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat s-au redus în anul curent cu peste 205 milioane de lei. Pe de altă parte, BASS a alocat în premieră în acest an finanţări pentru plata indemnizaţiei paternale. La fel, şi suma ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului a crescut pe fundalul majorării numărului beneficiarilor de aceste prestaţii sociale.

Guvernul a aprobat şi suplimentarea bugetului Ministerul Educaţiei cu 3,8 milioane de lei pentru plata indemnizaţiilor destinate copiilor rămaşi fără îngrijire părintească din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţământ mediu de specialitate şi superior, şcolile de tip internat şi casele de copii subordonate Ministerului Educaţiei.

Timpul.md

 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus