Timpul.md

Economie 11 Noiembrie 2012 | 09:04

Opt măsuri de salvare a sectorului agricol

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură propune opt măsuri de sprijin al agricultorilor, în dezvoltarea sectorului agroalimentar.

Aceste mecanisme sunt menite să stimuleze fermierii locali.

1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare - obiectivul general al măsurii îl constituie creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea accesului producătorilor agricoli la resurse financiare. Sprijinul este acordat beneficiarilor care au obţinut credite agricole, începând cu anul 2010.

2. Stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură. Mijloacele financiare prevăzute pentru prezenta măsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare a producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură care pot fi produse în anul 2012, în conformitate cu Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004.

3. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi promovarea producţiei vitivinicole. Sprijinul este acordat pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi de căpşuni, cu soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante al R. Moldova, înfiinţate începând cu toamna anului 2011, conform actului de înfiinţare a plantaţiei, şi în privinţa cărora nu au fost depuse, până la 1 noiembrie 2011, cereri de obţinere a subvenţiei.

4. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri). Sprijinul este acordat pentru compensarea costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului nou de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND, LUTRASIL etc.).

5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a cheltuielilor aferente procurării tehnicii şi utilajului agricol nou.

6. Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice. Sprijinul este acordat pentru procurarea utilajului tehnologic, destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice situate în extravilan.

7. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic.
Sprijinul este acordat pentru compensarea costurilor animalelor cu categoria de bonitare de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi), procurate de la fermele de prăsilă, inclusiv din străinătate.

8. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare. Sprijinul este acordat pentru compensarea costului echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi, achiziţionate începând cu anul 2011, conform listei aprobate prin ordinul ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, achitate integral şi instalate la întreprinderile de procesare, uscare şi congelare ale fructelor şi legumelor, de procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, cărnii, peştelui şi laptelui, precum şi la casele de ambalare şi frigidere.

Această organizație statală este menită să înlăture lacunele în distribuirea mijloacelor bugetare destinate subvenţionării şi, în special, lipsa de transparenţă în formarea listei beneficiarilor de subvenţii şi a comisiilor care stabileau listele lor, a trezit nemulţumirea producătorilor şi a societăţii civile, care au expus pretenţiile lor în mai multe dezbateri publice.

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus