Timpul.md

Actualitate 19 Ianuarie 2017 | 13:39

Regimul de impozitare a câştigurilor din jocurile de noroc

În Codul fiscal, au fost operate modificări privind calificarea drept sursă de venit neimpozabilă în mărime totală a câştigurilor obţinute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii (art.20 lit.p1) cu excluderea impozitării finale la sursa de plată a acestor câştiguri şi a celor din pariurile sportive (art.901 alin.(33).

Legea în cauză nu prevede norme speciale privind intrarea în vigoare a prevederilor acesteia, urmând ca Legea să între în vigoare începând cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial, adică șase ianuarie 2017.

Totodată, în partea ce ţine de prevederile Codului fiscal, Ministerul Finanțelor atenţionează asupra faptului că, modificările şi/sau completările Codului fiscal şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (conform art.7 alin.(11) din Codul fiscal).
În contextul celor expuse, modificările operate la art.20 lit.p1) şi art.901 alin.(33) din Codul fiscal prin Legea nr.292 din 16 decembrie 2016, se vor pune în aplicare doar peste 180 de zile calendaristice de la data de șase ianuarie 2017, adică începând cu cinci iulie 2017.
Până la data de patru iulie 2017 inclusiv, câştigurile obţinute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi/sau din pariurile sportive se vor impozita în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în redacţia Legii nr.281 din 16 decembrie 2016.

Astfel, câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui câştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), constituie surse de venit neimpozabile (art.20, lit.p1).
Fiecare plătitor de câştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 18% din câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, 18% din câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui câştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), dar nu depăşeşte 50 mii lei, 25% din câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui câştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.

Potrivit Ministerului Finanțelor, începând cu întâi octombrie 2017, noţiunea de câştiguri în scopul impozitării se defineşte „Câştiguri – veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale atât în formă monetară, cât şi nemonetară. În scopul aplicării prezentei noţiuni, câştigul de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma câştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, câştigul reprezintă suma totală câştigată (art.12 pct.14) din Codul fiscal”.

TIMPUL.MD (V.M.)
 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus