Timpul.md

Actualitate 6 August 2016 | 15:58

Se propune majorarea tranşelor de venit impozabile

Mărimea tranşelor de venit impozabile şi mărimea scutirii anuale personale şi pentru persoanele întreţinute se propune a fi ajustată la rata inflaţiei prognozată pentru anul viitor – de 5%.

Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2017 este propus spre dezbateri publice, transmite IPN.

Astfel, în 2017 se propune ca persoanele fizice și întreprinzătorii individuali să plătească un impozit pe venit de 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31 140 (comparativ cu 29 640 de lei în prezent) și de 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte această sumă. Majorarea tranșei de venit impozabil cu 1500 de lei anual (sau 125 de lei lunar) se estimează că ar putea lăsa în buzunarul cetățeanului cu până la 165 de lei anual.
Academia de Ştiinţe a Moldovei menționează că acest plafon se majorează în fiece an, însă majorările operate sunt simbolice, mai ales în contextul devalorizării monedei naţionale și o altă majorare la fel de simbolică nu ar contribui în niciun fel la îmbunătăţirea capacităţilor financiare ale contribuabililor, dar nici la buna relaţionare a acestora cu Serviciul Fiscal. Iată de ce, AȘM propune impozitul să fie de 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 50 000 lei și 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte această sumă.
Ministerul Finanţelor consideră măsura dată binevenită, dar ţinând cont că va afecta încasările, în special în bugetele locale, aceasta la momentul dat nu poate fi susţinută.
Potrivit MF, în cazul acceptării propunerii date, persoanele care au venituri anuale mai mari de 67731 lei vor achita impozitul pe venit într-o mărime mai mică, şi anume cu 2074,6 lei pentru anul 2017, în comparaţie cu propunerea Ministerului Finanţelor, iar persoanele cu venituri anuale între 46659 lei şi respectiv 67731 lei vor achita impozitul pe venit într-o mărime cuprinsă în intervalul 0 – 2074,6 lei. Aceasta presupune ca măsura dată avantajează în special, persoanele cu venituri medii şi mari, cu un impact negativ semnificativ asupra veniturilor bugetare (aproximativ 700 mln lei).

Scutirea personală în 2017 se propune a fi majorată de la 10 128 de lei la 10 620 de lei, iar scutirea pentru persoanele întreţinute de la 2 256 până la 2 340 de lei anual pentru fiecare persoană întreţinută. În cazul invalizilor din copilărie scutirea va fi majorată de la 10 128 de lei anual, până la 10 620 de lei. Tot atât va alcătui și scutirea pentru soţ/soţie care nu beneficiază de scutire personală.
Propunerile mediului de afaceri şi societăţii civile la proiectul de politică fiscală sunt aşteptate până la 1 septembrie, pe pagina -particip.gov.md.
 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus