Timpul.md

Actualitate 12 Iunie 2017 | 12:42

Zeci de milioane de dolari pentru agricultură

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII), semnat la 11 aprilie 2017, la Roma.

Bugetul total al proiectului constituie 23,7 mln. dolari SUA, din care: 18,2 mln. reprezintă creditul acordat de IFAD în condiții avantajoase (25 ani, perioada de grație 5 ani, rata dobânzii fixă de 1,25%), iar restul surselor financiare va constitui grant nerambursabil.

Semnarea Acordului de Finanțare a fost determinată de necesitatea dezvoltării continue a agriculturii și dezvoltării rurale. Pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii și sectorul privat din zona rurală, care ar genera o creștere economică, ar crea condiții de dezvoltare a afacerilor și ar crea locuri de muncă bine remunerate, este nevoie de finanțare accesibilă, acordată pe termen lung. Una din principalele constrângeri, semnalizate de reprezentanții mediului de afaceri din agricultură, este accesul limitat la finanțare pentru efectuarea investițiilor capitale în tehnică agricolă, infrastructură, plantații multianuale, animale de prăsilă, etc.

În prezent, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare gestionează proiecte finanțate de donatorii străini (Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P): „Sporirea productivității solurilor prin intermediul managementului durabil al terenurilor (MDT)” și Proiectul Ameliorarea Competitivității: PAC-2 finanțate de BM; Programul Rural de Reziliență Economico-climatică Incluzivă, finanțat de IFAD; Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol „Filiera Vinului” și Proiectul „Livada Moldovei”, finanțate de BEI.

Proiectul vine cu activități complimentare la proiectele în derulare gestionate de MAIA. Pentru implementarea acestuia vor fi elaborate și aprobate pentru punere în aplicație documente operaționale cum ar fi: Manualul Operațional de Implementare a Proiectului, Acord subsidiar semnat cu instituțiile financiare partenere, forme de rapoarte financiare și rapoarte de activitate, forme de rapoarte a Misiunilor de supraveghere a IFAD-lui.

Pe parcursul implementării Acordului se preconizează a fi construite 24 rețele de aprovizionare cu apă pentru irigare pentru 75 beneficiari agricoli, cu un potențial de irigare acoperind o suprafață de 1400 ha. Pentru cultivarea culturilor cu valoare înaltă pe suprafețe irigate vor fi create peste 700 locuri noi de muncă, din care 280 permanente. Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă pentru irigare va genera mobilizarea suplimentară finanțării a resurselor private în mărime de aproximativ 5 000 dol SUA/ha.

Este estimat că vor fi construite 12 segmente de drum pentru facilitarea accesului producătorilor agricoli la zonele de producere, de la care vor beneficia 50 întreprinderi și peste 1200 familii din 12 sate. Aceste întreprinderi vor avea creșteri ale valorii indicatorilor financiari, creșterea volumului vânzărilor. Toate acestea se vor reflecta imediat prin noi angajări și creștere a veniturilor populației.

Aproximativ 420 de producători agricoli vor beneficia de granturi pentru măsuri de îmbunătățire a rezilienței la schimbările climatice.
Vor beneficia de servicii financiare sub formă de credite la condiții preferențiale peste 450 micro antreprenori, 150 tineri antreprenori și 20-25 ÎMM-uri.

Acordul va avea un impact pozitiv asupra mediului ambiant, diminuând efectul de erodare a solului, micșorând impactul produs schimbările climaterice. Va fi finanțată construcția și reabilitarea lacurilor de acumulare a apei de la precipitații cu o suprafață de peste 30 ha, vor fi plantate/reabilitate 200 ha de fîșii forestiere, 200 ha de terenuri înierbate, etc.  

Timpul.md

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus